1
Marta Trapszo-Myga prowadzi prywatny gabinet neurologiczny na terenie Legnicy. ?wiadczy r?wnie? us?ugi medycyny estetycznej z u?yciem botoxu. Pacjenci mog? liczy? na porad? w przypadku takich dolegliwo?ci, jak b?le staw?w, guzy m?zgu, choroby nerw?w, czy choroba Alzheimera. Wykonywane s? te? nowoczesne kuracje iniekcyjne, kolagenowe oraz kwasem hialuronowym staw?w.

Comments

Who Upvoted this Story

Who We Are?

We are social bookmarking Website, We Will play a very important role in improving search engine ranking of your website or Blog.

Latest Comments