1
Zapraszamy do Remaks ? kompleksu fizjoterapeutycznego, znajduj?cego si? w Tarnowie. Oferujemy pomoc w zakresie fizykoterapii, ortopedii, terapii laserowej i zabiegi SPA lub masa?e. Wsp??pracujemy te? z zawodowymi klubami sportowymi. Jeste?my dodatkowo przystosowani do pracy z pacjentami niepe?nosprawnymi.

Comments

Who Upvoted this Story

Who We Are?

We are social bookmarking Website, We Will play a very important role in improving search engine ranking of your website or Blog.

Latest Comments